// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.238.248.200     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 190 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน : 564 / ดาวน์โหลด : 1137 ) เจ้าของ นายประสิทธิ์ ไชยกาล
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
2 ดนตรีพื้นเมืองสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ( อ่าน : 1035 / ดาวน์โหลด : 1109 ) เจ้าของ นายธนพล ผลชารี
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
3 กีฬาปันจักสีลัต ประจำปี ๒๕๖๐ ( อ่าน : 1078 / ดาวน์โหลด : 1132 ) เจ้าของ นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1943 / ดาวน์โหลด : 1182 ) เจ้าของ นางสาวพิมพ์ชนก สมศิริ
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
5 การพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( อ่าน : 3380 / ดาวน์โหลด : 1794 ) เจ้าของ นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
6 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( อ่าน : 459 / ดาวน์โหลด : 1113 ) เจ้าของ นางวนิดา เที่ยงสงค์
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
7 STEM Education กับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ“ขวดน้ำรักษ์โลก (ECO BOTTLE)” ( อ่าน : 583 / ดาวน์โหลด : 1081 ) เจ้าของ นางปริศนา โสภารีย์
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
8 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 531 / ดาวน์โหลด : 733 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 996 / ดาวน์โหลด : 976 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 1206 / ดาวน์โหลด : 915 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย E-Book สู่อาเซียน หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์( อ่าน : 535 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางกาญจนา มั่นกิจ
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 420 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอนุชิต กอศักดิ์
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๋ช่วยสอน เรื่อง การแบ่งเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 454 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุจิรา กอศักดิ์
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน( อ่าน : 545 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางดุษณีย์ อนุสุริยา
22/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม( อ่าน : 431 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายคุณากร ศรีสองเมือง
21/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ว 22101) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1153 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางธันยพร ป้องกัน
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานแบบบูรณาการโดยโครงงานวิทยาศาสตร์( อ่าน : 423 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุภาพร ผลสว่าง
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2556( อ่าน : 482 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>