ชื่อ - สกุล :นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :karn.bp@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา