ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 901
จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหัวดนนทบุรี จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 โรงเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนภาคฯ ขอแสดงความยินดีอีกคร้ัง ขอให้ประสบความสำเร็จต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ...............