ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผู้เขียน : sumalee
เข้าชม : 471
พุธ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 กองลูกเสือ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนายพิริยะ อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประะธานในพิธี
คลิกชมภาพกิจกรรม