ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : วันสันติภาพสากล 2557
ผู้เขียน : sumalee
เข้าชม : 1094
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
พิมพ์ 

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล วันที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติโดยนางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ได้อ่านสารสันติภาพสากล และนายไพจิตร พิมพิสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู บุคลากร และ นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันตาภาพร่วมกันทั้งประเทศ

ชมภาพกิจกรรม