ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1097
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายอินสวน สาธุเม , นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ และ นายพิทักษ์ ทวีแสง โดยมีผู้อำนวยการพิริยะ อุทโท ผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

คลิกที่นี่...ชมภาพรับการประเมินฯ